فلش كارت ریاضی (پایه هشتم) دوم متوسطه اول

- کلیات: در این فلش‌کارت کل 9 فصل ریاضی هشتم در 75 کارت به‌طور طبقه‌بندی شده، ارائه شده است.
- کارت‌های هر درس: هر درس به‌طور میانگین در 8 کارت با عنوان مشخص ارائه شده است.
- محتوای کارت‌ها: کارت‌های هر درس شامل، نکته‌های مهم از مطالب کتاب به همراه پرسش و پاسخ می‌باشد.
- کاربرد: پس از آموزش دبیر، می‌توانید کارت‌های درس و موضوع مورد نظر خود را انتخاب و در فرصت‌های مناسب برای آزمون یا امتحان مرور کنید.

در حال چاپ

شابک :
سال نشر: 97
نوبت چاپ : 2
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 2000


محتوای کارت‌ها در هر درس:
نکات آموزشی: در روی بعضی از کارت‌ها نکات آموزشی مهم درس توضیح داده شده است.
پرسش و پاسخ: روی کارت‌ها پرسش و پشت کارت‌ها پاسخ آمده است.


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت