فلش كارت فارسی (پایه هشتم) دوم متوسطه اول

کلیات: در این فلش‌کارت کل 17 درس فارسی هشتم در 75 کارت به‌طور طبقه‌بندی شده، ارائه شده است.
کارت‌های هر درس: هر درس به‌طور میانگین در 4 کارت با عنوان مشخص ارائه شده است.
محتوای کارت‌ها: مباحث کتاب درسی به صورت نکته‌‌های آموزشی به همراه پرسش و پاسخ مربوط به هر درس آمده است.
کاربرد: پس از آموزش دبیر، می‌توانید کارت‌های درس و موضوع مورد نظر خود را انتخاب و در فرصت‌های مناسب برای آزمون یا امتحان مرور کنید.

در حال چاپ

شابک :
سال نشر: 96
نوبت چاپ : 1
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


محتوای کارت‌ها در هر درس:
نکات آموزشی: نکات آموزشی هر درس در طی چند کارت با عنوان‌های مشخص ارائه شده است.
پرسش و پاسخ: مباحث کتاب به صورت پرسش و پاسخ‌ها به‌طور طبقه‌بندی شده پوشش داده شده است که شامل سؤالات املا، سؤالات اعلام و تاریخ‌ادبیات، سؤالات درک‌مطلب و بیش‌تر بدانیم، پرسش‌های مروری می‌باشد.
مرور درس‌ها: پایان هر فصل، پرسش‌هایی با عنوان مرور فصل آمده است.


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت