کتاب کار پیام های آسمان (پایه نهم) سوم متوسطه اول

كتاب پيام هاي آسماني نهم، آخرين كتاب از مجموعه ي كتاب هاي پيام هاي آسماني است كـه دانـش آمـوزان درمقطع متوسطه ي اول آن را مطالعه مي كنند. مطالب اين كتاب در ادامـه ي كتـاب هـاي پايـه هـاي هفـتم و هشـتم،داراي مطالب عميق تري است و با توجه به رشد عقلاني دانش آموزان علاوه بر مطالب جديد، برخي مطالب قبلـي تكامل يافته تر ارائه شده است. بر همين مبنا ما نيز كتاب كار پيام هاي آسماني نهم را با ويژگي هاي زير آماده كرده ايم:
1- بخش درسنامه: اين بخش در واقع «در يك نگاه» درس است؛ طوري كه دانش آموز مطالب مهم درس راكه در قالبي جديد و خلاصه ارائه شده است، به ياد مي آورد و مرور مي كند. بيان مطالب به صورت جدول راهكاري است كه در برخي درس ها براي طبقه بندي خلاصه ي مطالب در نظر گرفته ايم.
2- بخش ارزيابي: در اين قسمت كه بخش عمده ي كتاب را تشكيل مي دهـد، دانـش آمـوز را بـا جزئـيتـرين مطالب درس در قالب پرسش هاي متنوع آشنا ساخته ايم به طوري كـه تمـام مطالـب درس تحـت پوشـش قـرار گرفته و به روش های مختلف پرسیده شده است تا دانش آموز پس از مطالعه کامل درس هم بتواند مطالب را در ذهن خود تثبیت کند و هم مطالعه خود را به چالش کشیده و آموخته های خود را ارزیابی کند.

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-0551-1
سال نشر: 1403
نوبت چاپ : 9
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 2500نظر کاربران (2)

 • Electrro
  مهدى لشگرى - پشتیبان - تهران جنوب

  تاب پیام های آسمان در سال گذشته که کلیه کتاب های پایه نهم تغییر کردند خوش درخشید. این کتاب با حجمی کم و با تنوع سوالات زیاد تمامی مباحث کتاب درسی را پوشش داده است. سوالات به صورت های تشریحی و صحیح و غلط و جای خالی و تستی همراه با پاسخی کاملا تشریحی راه را برای دانش آموزان هموار کرده است.
  من به عنوان پشتیبان همیشه به دانش آموزانم پیشنهاد تهیه این کتاب جامع و کامل را می دهم.

 • Electrro
  مهدی لشگری - کاربر سایت

  کتاب پیام های آسمان در سال گذشته که کلیه کتاب های پایه نهم تغییر کردند خوش درخشید. این کتاب با حجمی کم و با تنوع سوالات زیاد تمامی مباحث کتاب درسی را پوشش داده است. سوالات به صورت های تشریحی و صحیح و غلط و جای خالی و تستی همراه با پاسخی کاملا تشریحی راه را برای دانش آموزان هموار کرده است.
  من به عنوان پشتیبان همیشه به دانش آموزانم پیشنهاد تهیه این کتاب جامع و کامل را می دهم.

برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت