آبی پیام های آسمان نهم

✔ 23 موضوع منطق بر 23 موضوع کتاب درسی
✔ ضریب تناسب و توازن (تست): 18 تست به ازای هر درس از کتاب درسی ارائه شده است.
✔ ضریب تناسب و توازن (امتحان): 10 سوال به ازای هر نمره امتحانی در این کتاب قرار داده شده است.

150000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت