آبی علوم ششم دبستان

1-درسنامه:
•در ابتداي هر مبحث و براساس درخت دانش، درسنامه كه شامل اصلي ترين نكته هاي مربـوط بـه آن
مبحث مي باشد، آورده شده است.
•سعي شده است كه در درسنامه نكاتي آورده شود كه علاوه بر ارتقاي سطح علمي دانش آموزان در هر
مبحث، تا حدامكان سوالات احتمالي در آزمون هاي ورودي مدارس برتر را پاسخ دهد.
2-سوال هاي طبقه بندي شده استاندارد:
•چيدمان سوالات در اين كتاب براساس الگوي مراحل آموزش مستقيم صورت گرفته است.
•با حل اين سوالات دانش آموز مرحله به مرحله از سطح دانشي به سطح تحليلي و كاربردي هدايت مي شود.
•تعداد سوالات هر مبحث، براساس اهميت آن مبحث در سوالات آزمون ورودي مدارس تيزهوشان سه
سال اخير تعيين شده است.

330000 تومان

شابک : 978-600-00-0944-1
سال نشر: 1401
نوبت چاپ : 7
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


به ازاي هر سوال آزمون ورودي مدارس تيزهوشان، 40سوال در اين كتاب قرار دارد.
•تمامي سوالات داراي شناسنامه هستند، اين موضوع علاوه بر اينكه نشان دهنـده اصـالت مجموعـه
است، تضميني براي پوشش كامل مباحث كتاب درسي نيز هست.
•طبقه بندي سوالات:
•سوالات استاندارد از آزمون هاي منتخب كانون
•مشابه نمونه سوالات آزمون هاي ورودي مدارس نمونه دولتي و تيزهوشان
•سوالات آزمون هاي المپيادهاي خارجي
•سؤالات طراحي شده، توسط تيم تأليف و با استفاده از خرد جمعي، جهت پوشش كامل مباحث
پاسخنامه ي تشريحي
•پاسخ هاي تشريحي به گونه اي ارائه شده اند كـه عـلاوه بـر مطالـب كتـاب درسـي اطلاعـات علمـي
دانش آموزان را نيز افزايش دهند.

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت