استعداد تحلیلی (هوش کلامی) ویژه تمامی مقاطع

✔ 600 پرسش چهارگزینه ای منتخب طراحی شده از انواع سوال های هوش
✔ 600 پاسخ تشریحی ( همه سوال های کتاب پاسخ تشریحی دارند)
✔ 4 پیمانه 20 سوالی ( 80 سوال در 4 آزمون انتهایی کتاب در قالب 4 پیمانه20 سوالی آمده است)
✔ 52 پیمانه 10 سوالی ( 520 سوال در قالب 52 پیمانه 10 سوالی آمده است)
✔ 3 موضوع هوش ادبی و زبانی، هوش منطقی و ریاضی، تمرکز و سرعت عمل پوشش داده شده است
✔ 30 زیرموضوع کلی برای پوشش مهمترین انواع سوال های هوش
✔ 30بسته آموزشی(درس نامه) به عنوان پیش نیاز در ابتدای هر در آمده است
✔ 4 آزمون جمع بندی 20 سوالی در پایان کتاب

52000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت