استعداد تحلیلی، سرعت و دقت( تمامی مقاطع)

✔ 900 پرسش چهارگزینه ای
✔ 900 پاسخ تشریحی
✔ 28 پیمانه 10 سوالی
✔ 124 پیمانه 5 سوالی
✔ 15 آزمون جامع
✔ 4 موضوع کلی بر اساس آژمون ها
✔ تالیف گروهی

160000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت