با هم بیاموزیم فارسی ششم

-در ابتدا هر فصل مطالبی با عنوان "فارسی و زندگی‌" جهت پیوند درس فارسی با زندگی دانش آموز طراحی گردید.
- در ابتدا هر درس اهداف آموزش آن درس، توصیه‌هایی با عنوان "توصیه‌های اموزشی" برای همراهی مشارکت خانواده‌ها در آموزش مستقیم و غیر مستقیم درس و نکته‌های درس با هدف توجه بیشتر والدین و دانش آموزان به مفاهیم آموزش گنجانده شده‌ است.
- در طول فرایند هر درس انواع مختلف سوالات، فعالیت و تمرین جهت تقویت مهارت‌های خوانداری و نوشتاری دانش آموزان طراحی شده‌ است.
-در پایان هر فصل مجموعه سوالاتی به دو صورت تستی و تشریحی در ۳ سطح در نظر گرفته شده‌ است که می تواند موجب تثبیت یادگیری در دانش آموزان گردد.
-پس از مجموعه سوالات پایان هر فصل، جدول ارزیابی وضعیت پیشرفت آموزشی دانش آموزان بر اساس اهداف درس و رویکرد ارزیابی کیفی – توصیفی در نظر گرفته ایم تا والدین گرامی و معلمان عزیز به ارزشیابی میزان پیشرفت دانش آموز در هر فصل بپردازند.

54000 تومان

شابک : 978-600-00-1862-7
سال نشر: 1403
نوبت چاپ : 1
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


مهم ترین هدف آموزش زبان در دوره ابتدایی رشد نویسندگی و پیشرفت نویسندگی و پیشرف خواندن است. زیرا خواندن اساس یادگیری علوم مختلف و موضوعات دیگر درسی‌ است.
در این میان نقش والدین در آموزش زبان به کودکان در دوره دبستان و قبل دبستان بسیار تاثیر گذار است.
بر همین اساس تدوین مجموعه ائ‌ که بتواند مشارکت همراهی والدین را در آموزش مهارت‌های مختلف زبان آموزی در دانش آموزان تصحیح نماید بسیار اثر بخش است.


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت