پر تکرار فیزیک (2) یازدهم ریاضی

اصول كلي توليدكتاب پرتكرار فيزيك(2يازدهم)
اين كتاب بر پايه ي 4محور زير تهيه شده است:
1 - پوشش كامل كتاب درسي )متن، مثال، تمرين و…
2 - توليد محتوا متناسب با رويكرد و اهداف كتاب درسي فيزيك يازدهم
3 - رعايت توازن و تناسب هر مبحث يعني گنجاندن تعداد سؤال بهينه )نه زياد و نه كم( براي تسلط كامل بر تمام مباحث
4 - استفاده از خرد جمعي دبيران سراسر كشور به كمك برگه هاي امتحاني جمع آوري شده از مدارس سراسر كشور و امتحانات نهايي برگزار شده از فيزيك 3

145000 تومان

شابک : 978-600-00-1084-3
سال نشر: 99
نوبت چاپ : 3
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 2000


روش مطالعه ي فيزيك
فيزيك علمي تجربي همراه با تحليل رياضي است كه شامل تعريف ها، مفهوم ها، آزمايش ها و مسئله هاست كه در هم تنيده شده اند. در امتحان فيزيك، سؤال ها در 3 قالب با بودجه بندي تقريباً ثابت زير ارائه مي شود:

1 - مسئله حدود 10تا 11نمره
2 - سؤال هاي حفظي، شامل تعريف ها، پرسش ها كه مستقيماً از متن كتاب درسي انتخاب مي شوند.
3 - سؤال هاي مفهومي كه شامل آزمايش ها تحليل كيفي يك موضوع و بررسي نمودارها و تصويرهاست كه عمدتاً از مثال ها، تمرين ها و تصويرهاي كتاب طرح مي شود كه بين 9تا 10نمره از امتحانات را سؤالات غيرمحاسباتي بندهاي 2و 3دربر مي گيرد.
بنابراين علاوه بر مسئله هاي فيزيك، يادگيري و تسلط بر تعريف ها، مفهوم ها و آزمايش ها يك ضرورت است.

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت