شیمی کربن ( دهم، یازدهم و دوازدهم)

✔ طبقه بندی کردن مطالب و مفاهیم شیمی کربن در هر سه کتاب به صورت جدول و نمودار
✔ ارائه ساختارهای ترکیبات آلی و تجزیه و تحلیل نکات مربوط به هر کدام به صورت کاملا موشکافانه
✔ مشخص نمودن ویژگی های مشترک و متفاوت ترکیبات آلی، فرمول ها، اشکال، ساختارها و ...
✔ بیان تیپ تست های مختلف از مسائل ترکیبی با بخش شیمی آلی و ارائه راه حل های مختصر و سریع
✔ ارائه روش ها و نکات بسیار مهم و کاربردی از طریق شبیه سازی ساختارها و فرمول ها برای یادگیری آسانتر

80000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت