زیست شناسی تصویری دوازدهم تجربی

✔ شکل و تصویر: 132 شکل از کتاب درسی در کنار هم برای یادگیری ساده تر
✔ نکته تکمیلی: 358 نکته ی تکمیلی مرتبط با متن و شکل کتاب درسی
✔ نکته آموزشی: 1400 نکته آموزشی برای انتخاب دقیق تر گزینه صحیح
✔ زیر موضوع: 23 زیر موضوع منطبق بر 23 گفتار کتاب درسی جدید
✔ کلید واژه: 80 واژه کلیدی عناصر اصلی آموزشی در فصل های مکاتب
✔ 8 موضوع منطبق با فصل‌های کتاب درسی
✔ 132 شکل کتاب درسی
✔ نکته ی تکمیلی مرتبط با متن و شکل کتاب درسی
✔ 600 سوال شناسنامه‌دار مرتبط با شکل‌های کتاب درسی
✔ 1400 نکته ی آموزشی مرتبط با شکل‌های کتاب درسی

در حال چاپ
نحوه‌ی استفاده از کتاب:


1) فهرست با کارکرد مشاوره‌ای: برای فهرست این کتاب، علاوه بر استفاده‌ی مرسوم آن که دسترسی به صفحه‌ی موضوع مورد نظر است، کارکردهای آموزشی نیز در نظر گرفته شده است. در فهرست، تعداد موضوع‌ها، زیرموضوع‌ها، شکل‌ها، نکته‌های هر شکل و تعداد سوالات هر موضوع و فصل مشخص شده است. نماد ارزیابی پیشرفت نیز روبه‌روی هر موضوع قرار داده شده است. توصیه می‌کنیم مستطیل‌ها را پس از مطالعه موضوعات و حل سوال‌های آن‌‌ها، متناسب با پیشرفتتان رنگ کنید.

2) درخت دانش: نقشه راهی است که در آن اهداف آموزشی هر درس ترسیم شده است. درخت دانش هر فصل دقیقا بر اساس کتاب درسی نوشته شده و موضوع‌ها و زیرموضوع‌های آن را مشخص و تعداد شکل‌ها، نکته‌ها و تست‌های هر زیرموضوع را تعیین کردیم. سوال‌هاو نکته‌های هر موضوع در قالب پیمانه‌های 5 یا 10 تایی تنظیم شده‌اند و این یعنی مدیریت زمان مطالعه. درخت دانش مسیر مطالعاتی شما رال در هر فصل، هوشمندانه هدایت می‌کند. در واقع درخت دانش نقشة راه فصل و تنظیم کنندة زمان مطالعه است. شاخة اول هر درخت، عنوان درس و شاخة دوم، زیرموضوع‌های کتاب درسی را مشخص می‌کند.

3) نکته‌‌های آموزشی: در ارتباط با هر شکل کتاب درسی، خلاصه‌ای از نکته‌هاي مهم آورده شده است تا شما قادر به پاسخ‌گویی به سوالات ‌باشید. در این کتاب 1400 نکتة آموزشی و نیز 358 نکتة تکمیلی آورده شده است. همبستگی بین درخت دانش، درس‌نامه و طبقه‌بندی سوالات کاملاً رعایت شده است.
پیشنهاد می‌کنیم به‌طور میانگین برای پاسخگویی هر پیمانة 20 سوالی، 15 دقیقه زمان درنظر بگیرید. توصیه می‌کنیم 15 دقیقه نیز برای بررسی و رفع اشکال در نظر بگیرید.
بطور میانگین برای 600 تست این کتاب، 8 ساعت برای پاسخگویی به سوال‌ها و 8 ساعت برای بررسی و رفع اشکال در نظر بگیرید.


4) سوال شناسنامه‌دار: جهت پوشش کامل شکل‌های کتاب درسی 600 سوال مرتبط با شکل‌های کتاب درسی در کتاب قرار داده شده است. در چیدمان سوالات سعی شده است، سوالات استاندارد‌ را در قالب سوال‌های شناسنامه‌دار مرتبط با اشکال کتاب درسی ارائه کنیم.

5) شکل و تصویر: در این کتاب برای یادگیری بهتر و ساده‌تر برای 132 شکل کتاب درسی نکتة آموزشی آورده شده است. به طور متوسط در ارتباط با هر شکل به طور متوسط 10 نکتة آموزشی آورده شده است.

6) سوال‌های کنکورهای داخل و خارج کشور: با توجه به تغییرات مداوم کتاب‌های درسی زیست‌‌شناسی، تعداد زیادی از سوال‌های کنکورهای سال‌های قبل، خارج از چارچوب مطالب کتاب‌های درسی جدید می باشند. از این‌رو در این کتاب فقط از سوال‌هایی که منطبق با کتاب‌های درسی جدید است استفاده شده و در برخی موارد سوالات کنکور اندکی تغییر یافته‌‌اند. جهت آشنایی با تست‌های کنکور و یادگیری بهتر مطالب کتاب درسی، 46 تست از کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور مرتبط با شکل‌های کتاب درسی در کتاب قرار داده شده است.

7) نکتة تکمیلی: در ارتباط با برخی از شکل‌های کتاب درسی، برحسب نیاز، خلاصه‌ای از نکته‌های مهم تکمیلی آورده شده است تا شما قادر به پاسخ‌گویی سوالات باشید. در این کتاب 358 نکتة تکمیلی مرتبط با متن و شکل کتاب درسی آورده شده است.

8) ضریب تناسب و توازن: کیفیت و محتوای هر کتابی بستگی به رعایت تناسب و توازن در آن کتاب دارد. تناسب و توازن مانع پرداختن مولفان به یک فصل و بازماندن از فصل دیگر می‌شود و محتوای کتاب از سلیقه و نظر شخصی طراح دور می‌شود. تعداد سوال موجود در این کتاب را بر مبنای تعداد شکل‌های کتاب درسی، ضریب توازن و تناسب می‌نامیم. در این کتاب، در ارتباط با هر شکل به طور متوسط 4 سوال آورده شده است.

9) زیر موضوع: نکته‌های کتاب بر اساس 23 زیرموضوع در 8 فصل کتاب درسی در هر فصل آورده شده است.

10) کلید واژه: حیطه‌ی محتوایی درس در قالب واژه‌های مهم و گویایی است که توانایی بیان هدف اصلی درس را داراست. شامل عبارات و کلمات جدیدی است که برای درک بهتر مفاهیم در هر درخت دانش قرار داده شده است. این موضوع در نهادینه شدن مفاهیم در ذهن دانش‌آموز به منظور طبقه‌بندی مطالب کتاب درسی کمک ارزنده‌ای می‌کند و دانش‌آموز در حین مطالعه تمام این مفاهیم را مورد توجه بیشتری قرار می‌دهد، زیرا در اشکال گوناگونی از آن طراحی سوال شده است.

11) پاسخ‌نامه کامل: در پاسخ‌نامه به شرح و تحلیل و پاسخ‌گویی به پرسش‌های تشریحی و چهار گزینه‌ای می‌پردازیم و علاوه بر آن به تحلیل نکات کلیدی و دام‌دار نیز اشاره می‌شود. پاسخ تشریحی به‌طور کامل بر مبنای کتاب درسی نوشته شده است که کمک زیادی به بهبود نمره امتحانی شما و آشنایی با تست¬های کنکور خواهد کرد.

محبوبه مولوی مدیر تولید مجموعه کتاب‌های زیست‌شناسی تصویری

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت