کتاب اول ریاضی دوازدهم تجربی

سوال های این کتاب از میان 1234 سوال انتخاب شده است.
میانگین تعداد شرکت کنندگان در آزمون ها 57031 نفر بوده است.
دانش آموزان به این سوال ها در 60 آزمون جداگانه کانون پاسخ داده اند.

170000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت