500 سوال تشریحی ریاضی (3) دوازدهم تجربی

✔ 33 سوال به ازای هر موضوع را درر این کتاب تمرین خواهید کرد
✔ 25 سوال به ازای هر 1 نمره امتحان را در این کتاب تمرین خواهید کرد
✔ 38 پیمانه 10 سوالی: سوال های کتاب به صورت پیمانه های 10 سوالی است.
✔ 500 پرسش تشریحی برای پوشش کامل مطالب
✔ 4 آزمون جامع نیم سال اول، 20 نمره ای./ آزمون جامع پایان سال، 20 نمره ای
✔ 35 زیر موضوع مستقل از کتاب دوازدهم
✔ 15 موضوع مستقل از کتاب دوازدهم

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-1282-3
سال نشر: 1403
نوبت چاپ : 1
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 5000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت