آبی ریاضیات کنکور تجربی (جلد دوم)

✔ 1149 تست از آزمون های کانون.
✔ 117 بسته مطلالعاتی شامل یک درس نامه و چندین پیمانه‌ی سوال است.
✔ 113 پیمانه‌ی 20 سوالی : اکثر سوال های کتاب به صورت پیمانه های 20 سوالی است.
✔ 74 پیمانه 10 سوالی : تعداد کمتری از سوال های کتاب به صورت پیمانه های 10 سوالی است.
✔ 230 سوال ویژه ی برتر ها : در پایان هر فصل یک یا دو پیمانه‌ی 10 یا 20 سوالی دشوارتر ویژه‌ی دانش آموزان برتر، از آزمون های کانون ارائه شده است.
✔ 64 موضوع

* 19 موضوع مستقل در کتاب دهم
* 22 موضوع مستقل در کتاب یازدهم
* 15 موضوع مستقل در کتاب دوازدهم
* 8 موضوع مشترک دهم، یازدهم و دوازدهم

75000 تومان

شابک :
سال نشر: 98
نوبت چاپ : 1
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 4500


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت