پرتکرار ریاضی دوازدهم تجربی

✔ 420 سوال شناسنامه دار تشریحی برای پوشش کامل کتاب درسی
✔ 60 پیمانه 5 سوالی
✔ 3 آزمون نیم سال اول 20 نمره ای
✔ 5 برگه امتحانی نهایی پایان سال 20 نمره ای از خرداد و شهریور و دی 99 و 1400
✔ 35 درس نامه کاربردی با محوریت تیپ های امتحانی
✔ 7 درخت دانش در ابتدای هر فصل برای طبقه بندی بهتر موضوعات
✔ 21 سوال به ازای هر یک نمره امتحان ( ضریب تناسب و توازن)

در حال چاپ


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت