500 سوال تشریحی فیزیک (3) دوازدهم تجربی

✔ 18 موضوع مستقل از کتاب دوازدهم
✔ 41 زیرموضوع مستقل از کتاب دوازدهم
✔ 4 آزمون جامع نیم سال اول, 20 نمره ای. 4 آزمون جامع پایان سال, 20 نمره ای.
✔ 35 پیمانه ی 10 سوالی : سوال های کتاب به صورت پیمانه های 10 سوالی است.
✔ ضریب تناسب و توازن( امتحان): 25 سوال به ازای هر یک نمره ی امتحان را در این کتاب تمرین خواهید کرد.

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-1278-6
سال نشر: 99
نوبت چاپ : 3
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت