500 سوال تشریحی زیست شناسی (3) دوازدهم

✔ 6 پیمانه 10 سوالی: سوال های کتاب به صورت پیمانه های 10 سوالی است.
✔ 22 پیمانه 20 سوالی: اکثر سوال های کتاب به صورت پیمانه های 20 سوالی است.
✔ 23 بسته مطالعاتی: هر بسته ی مطالعاتی شامل یک درس نامه و چندین پیمانه سوال است.
✔ 500 پرسش تشریحی برای پوشش کامل مطالب
✔ 25 سوال به ازای هر 1 نمره امتحان را در این کتاب تمرین خواهید کرد.
✔ 2آزمون جامع نیم سال اول، 20 نمره ای./ 2آزمون جامع پایان سال، 20 نمره ای.
✔ 23 زیر موضوع مستقل از کتاب دوازدهم

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-1277-9
سال نشر: 99
نوبت چاپ : 3
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت