پرتکرار فیزیک دوازدهم تجربی

✔ 400 سوال شناسنامه دار تشریحی برای پوشش کامل مطالب
✔ 28 پیمانه ده سوالی طبقه بندی شده
✔ 2 آزمون جامع 20 نمره ای نیم سال اول
✔ 5 برگه امتحانی 20 نمره ای پایان سال
✔ 28 درسنامه کاربردی با محوریت حل مساله
✔ 20 سوال به ازای هر یک نمره امتحانی

در حال چاپ


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت