نوروز سوم دبستان

✔ 300 سوال شناسنامه دار : 250 سوال مرتبط ، مکمل و مشابه تمراین های کتاب درسی ، 50 سوال خواندن برای فهمیدن
✔ 95 سوال ریاضی : 90 سوال مرتبط ، مکمل و مشابه تمراین های کتاب درسی + 5 سوال هوش
✔ 90 سوال علوم : مرتبط و مکمل و مشابه تمرین های کتاب درسی
✔ 65 سوال فارسی مرتبط و مکمل و مشابه تمرین های کتاب درسی
✔ یک آزمون جامع جهت جمع بندی مطالب آموخته شده
✔ آزمون خواندن برای فهمیدن :یک متن علمی و ادبی به همراه 50 سوال
✔ 2 ساعت برای تمرین پرسش های کلیدی در هر روز
✔ 12 روز مطالعه برای اتمام کتاب

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-0922-9
سال نشر: 1401
نوبت چاپ : 5
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت