500 سوال تشریحی ریاضی و آمار (3) دوازدهم انسانی

✔ 9 پیمانه 10 سوالی: 9 پیمانه 10 سوالی: 9 پیمانه کتاب به صورت 10 سوالی است.
✔ 16 پیمانه 20 سوالی: 16 پیمانه 20 سوالی: 16 پیمانه کتاب به صورت20 سوالی است.
✔ امتحان جامع: 3 آزمون جامع نیمسال اول 60 نمره ای
✔ امتحان جامع: 3 آزمون جامع نیمسال اول 20 نمره ای
✔ زیر موضوع: 26 زیر موضوع مستقل از کتاب پایه دهم
✔ موضوع: 8 موضوع مستقل از کتاب دوازدهم

130000 تومان

شابک : 978-600-00-1326-4
سال نشر: 99
نوبت چاپ : 2
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت