آبی ریاضیات گسسته دوازدهم

✔ 850 سوال شناسنامه دار با مرجع مشخص و مرتبط با کتاب درسی
✔ 128 سوال کنکور منطبق با کتاب های درسی نظام جدید
✔ 333 سوال از آزمون های کانون
✔ 389 سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی
✔ 49 پیمانه ده و بیست سوالی برای مدیریت زمان
✔ 27 درسنامه کاربردی با هدف پوشش سوال های تیپ
✔ 3 آزمون جمع بندی : یک پیمانه سوال جمع بندی در انتهای هر فصل
✔ 50 سوال ویژه برترها : یک پیمانه سوال در پایان هر فصل برای ترازهای برتر

55000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت