500 سوال تشریحی حسابان (2) دوازدهم ریاضی

✔ 42 سوال به ازای هر موضوع را در این کتاب تمرین خواهید کرد.
✔ 25 سوال به ازای هر 1 نمره امتحان را در این کتاب تمرین خواهید کرد.
✔ 6 پیمانه 10 سوالی: سوال های کتاب به صورت پیمانه های 10 سوالی است.
✔ 500 پرسش تشریحی برای پوشش کامل مطالب
✔ 4آزمون جامع نیم سال اول، 20 نمره ای./ 4آزمون جامع پایان سال، 20 نمره ای.
✔ 30 زیر موضوع مستقل از کتاب دوازدهم
✔ 12موضوع مستقل از کتاب دوازدهم

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-1283-0
سال نشر: 1403
نوبت چاپ : 2
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت