آبي - خواص مواد

كتابي كه اكنون پيش رو داريد، به قصد آشنايي و تسلط شما بر انواع سـوالات چهارگزينـه اي مربـوط بـه درس »خواص مواد« كه منـابع درسـي مشخـصي ندارنـد، طراحـي شـده اسـت. كتـاب داراي سـوالات چهارگزينه اي گوناگون با سرفـصل هـاي مـشخص مـي باشـد كـه اغلـب مـي توانيـد معـادل آنهـا را در»كتابهاي آموزشي كانون« بيابيد.


كتاب حاضر، ضمن طبقه بندي صحيح و كامل سؤالات خواص مواد آزمون سراسري و آزاد، شـامل تعـداد قابل توجهي سؤال تاليفي چهارگزينه اي
از مدرسان با سابقه نيز مي باشد كـه مكمـل فـصل هـا و سـؤالاتآزمون سراسري و آزاد است.

اين مجموعه به شما كمك ميكند كه با تمرين سؤالات آزمون سراسري، آزاد و سؤالات تكميلي مـؤلفين،بخش قابل توجهي از مباحث مفهومي و پراكنده ي اين درس را، ساده تر بياموزيد.

100000 تومان

شابک : 978-600-00-0090-5
سال نشر: 1400
نوبت چاپ : 8
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 1000نظر کاربران (2)

  • Electrro
    سعيد خورسند مقدم - پشتیبان - تهران شرق

    یک کتاب مناسب و کارامد برای داوطلبان کنکور هنر در درس خواص مواد . منابع درسی زیادی برای این درس وجود دارد و اغلب داوطلبان کنکوری نمیتوانند همه ی انها را بخوانند . این کتاب همه منابع خواص مواد را بصورت خلاصه و مفید ارایه داده است و کمار را برای داوطلبان در این درس راحت تر کرده است .

برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت