آبي - خلاقیت موسیقی

سؤالات درس »خلاقيت موسيقي« كنكور دانشگاه، در چند سال اخير به سمت تخصصي شدن پيش رفته است؛ در واقع سؤالاتي مطرح مي شود
كه شايد فقط داوطلباني قادر به پاسخ گويي آن ها باشند كه رشته ي انتخابي شان »موسيقي« است.
اما نزديك به نيمي از سؤالات اين درس، به سادگي قابل پاسخ گويي است و يكي از بهترين روش هاي تمرين آن، بررسي سؤالات سال هاي گذشته ي
كنكور است.

در كتاب حاضر، ضمن طبقه بندي صحيح و كامل سؤالات موسيقي كنكورهاي سراسري و آزاد، تعداد قابل توجه ي سؤال كه مكمل فصل ها و تست هاي
كنكور مي باشند، توسط جمعي از مدرسان با سابقه ي كنكور تأليف شده است.
اين مجموعه به شما كمك مي كند كه با تمرين سؤالات كنكور و سؤالات تكميلي مؤلفين، بخش قابل توجهي ازمباحث مفهومي اين درس را، ساده تر بياموزيد.

200000 تومان

شابک : 978-964-509-408-7
سال نشر: 1400
نوبت چاپ : 9
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 1500


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت