آبي - خلاقیت نمایشی

خلاقيت نمايشي درسي است كه در كنكور هنر، بالاترين ضريب را براي داوطلبان علاقه مند به رشته ي سينما و نمايش دارد. با توجه به گستردگي منابع در درس خلاقيت نمايشي و طرح تعداد زيادي ازسؤال هاي كنكور اين درس از اين منابع، قسمت عمدهاي
از سؤال هاي اين كتاب، از منابع آزاد طرح شده اند. هدف مولفان اين كتاب، ارائه ي مجموعه اي جامع براي داوطلبان كنكور
هنر و پاسخ به نيازهاي آموزشي آنان است.

هر بخش از كتاب، بر اساس تمايز مباحث و اهميت آنها در كنكور شامل قسمتهاي زير است:
سؤال هاي كنكور
در اين مجموعه، سؤال هاي كنكورهاي داخل و خارج كشور، به تفكيك مبحث در هر فصل، آمده است. مطالعه ي سؤال هاي كنكور سال هاي گذشته، راهكاري مناسب براي يادگيري مباحث و آشنايي با شيوه ي طرح سؤال ها است. ترتيب سؤالات كنكور هر مبحث،
از جديد به قديم است.
سؤال هاي تكميلي
در هر فصل، با توجه به اين كه سؤالهاي كنكور، تا چه اندازه مباحث مربوطه را پوشش دادهاند، سؤالهاي تكميلي نيز، ارائه شده است كه مجموعه ي اين سؤال ها، نيازهاي آموزشي داوطلبان را برآورده خواهد كرد. اين سؤال ها از آزمون هاي كانون فرهنگي آموزش و سؤالهاي تأليفي مرتبط با مباحث 5عنوان كتاب درسي و 7عنوان از كتاب هاي معتبر و مهم طراحي شده است.

پاسخهاي تشريحي
با توجه به گستردگي مباحث و حجم زياد مطالب آموزشي در درس خلاقيت نمايشي، در اين كتاب، پاسخ هاي تشريحي كامل، جايگزين درسنامه هاي ابتداي فصل شده اند و مطالب مهم و نكات آموزشي در قالب پاسخنامه در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت.
در نگارش پاسخ هاي تشريحي، از مطالب آموزشي منابع علمي معتبر، استفاده شده است و ضمن ارائه ي پاسخ صحيح هر سؤال،
ساير نكات مهم مربوط به سؤال و برخي گزينه هاي نادرست نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

400000 تومان

شابک : 978-600-00-0899-4
سال نشر: 1400
نوبت چاپ : 5
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 2000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت