آبی ادبیات کنکور

*۳۰۰۰ تست دارد.

*درسنامه ابتداي هر درس به صـورت موضوعي، با محوريت نكات كليدي و تعيين كننده در پاسخگويي به انواع سؤال هـا است. موضوعات در بخـشهـاي لغـت، امـلا،دستور، آرايه هاي ادبي، تاريخ ادبيات و معني و مفهوم تنظيم شده اند.

*در بخش لغت، معناي واژگـان مهـم، بخـش اعلام و هم‌چنين واژگاني كه در كتاب معني نشده اند، به طور كامل ارائه شده است.

* در بخش املا هم واژگان مهم املا وهم‌چنين واژگان هم آوا براي تسلط بيش‌تر شما ارائه شـده است.

* در بخـش دسـتور و آرايـه هـاي ادبـي، جديـدترين موضوعات هر درس به همراه مثال هاي آموزشي جهت يادگيري بهتر شما عزيزان ارائه شده است.

* در بخش معني و مفهوم هم كلیه مفاهيم كليدي درس به صورت مصدري همراه با مثال كاربردي در كنار هم مرتّب شده اند.

*تستها تحت سه عنوان « لغت و املا » ، « دستور و آرايه هاي ادبي » و « معني و مفهوم » در قالب پيمانـه هـاي 10

سؤالي تنظيم شده است كه بر اساس اهميت هر موضوع در هر درس، تعداد پيمانه هـا متغیر اسـت.

*بـا تنظـيم سؤال‌ها به روش پيمانه هاي – موضوعي، مي‌توانيد هم به صورت موضوعي تمرين كنيد و هم بـه كمـك فهرسـت

مشاوره اي اين كتاب در يك نگاه و بر اساس تعداد پيمانه هاي هر موضوع به راحتي بـا موضـوعات پراهميت هـر

درس آشنا شويد.

*منابع تستي اين كتاب عبارت اند از: پرسشهاي چهارگزينه اي از كنكورهاي سراسري داخل و خارج از كشـور تـا

سال ۹۹ و پرسش‌هاي چهارگزينه اي كانون فرهنگي آموزش و پرسش‌هاي تأليفي جهت پوشش كامل مباحث جديد است.

*از ویژگی‌های بارزر این کتاب می‌توان گفت سؤال‌های مربوط به همه موضوعات مخصوصاً(قرابت معنایی) جامع و کامل است یعنی طوری که نیاز به کتاب کمکی قرابت معنایی دیگرنیست. هم‌چنین از این نظر که این کتاب به ابیات و نثرهای حاشیه خارج از کتاب درسی پرداخته است ، جذابیت دارد.

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-1268-7
سال نشر: 1400
نوبت چاپ : 5
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 5000نظر کاربران (2)

  • Electrro
    علی قاسمی - کاربر سایت

    من این کتابو با چند تا مارک دیگه مقایسه کردم و انصافا از همشون هم بهتر بود.از لحاظ قیمت هم خوبه چون برای 3 پایه هستش

برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت