سوال های امتحانی دین و زندگی دوازدهم

✔ 800 سوال شناسنامه دار(شامل امتحانات نهایی سراسر کشورو تالیفی به همراه سوال های چهارگزینه ای)
✔ 630 سوال تشریحی ( امتحانات نهایی و مدارس و تالیفی به صورت درس به درس)
✔ 136+34 سوال کنکور و آزمون کانون ( مرتبط با مفاهیم تشریحی)
✔ 80 پیمانه ای ( پیمانه های 10 سوالی برای مدیریت زمان)
✔ 10 درس نامه (تمام مفاهیم درس و مشخص ساختن کلمات کلیدی)
✔ 37 ترجمه و پیام آیات ( پیام کلی تکمیلی و ارتباط با مفاهیم درس)
✔ 9 گونه سوال ( شامل پیام آیات، پاسخ کوتاه، درست و غلط، تکمیل کردنی، تشریحی،
✔ 1 دوره سوال های امتحانی ( 27 سوال امتحان نهایی ویژه خرداد 1401)

170000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت