اشتباهات متداول یازدهم ریاضی

✔ 500 سوال دام دار به ترتیب مباحث درسی
✔ پاسخ تشریحی همراه با نکات آموزشیو توضیح گزینه دام
✔ تنطیم سوال ها بر اساس سطح دشواری
✔ همراه با درصد پاسخگویی به گزینه دام دار

210000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت