نوروز چهارم دبستان

✔350سوال های شناسنامه دار :300سوال مرتبط.مکمل و مشابه تمرین های کتاب درسی + 50سوال خواندن برای فهمیدن.
✔ 130سوال فارسی و مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمان : سوال مرتبط . مکمل و مشابه تمرین های کتاب درسی .
✔85 سوال ریاضی : 85 سوال مرتبط .مکمل و مشابه تمرین های کتاب درسی .
✔85 سوال علوم : 85 سوال مرتبط .مکمل و مشابه تمرین های کتاب درسی .
✔آزمون جامع : 1 آزمون جامع جهت جمع بندی مطلب آموخته شده .
✔آزمون خواندن برای فهمیدن : یک متن علمی و یک متن ادبی به همراه 50 سوال .
✔زمان مطالعه در هر روز : 2 ساعت برای تمرین پرسش های کلیدی در هر روز .
✔ 12 روز مطالعه در هر روز

120000 تومان

شابک : 978-600-00-0921-2
سال نشر: 1401
نوبت چاپ : 5
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 5000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت