سه سطحی علوم و فنون ادبی کنکور انسانی

✔242 سوال شناسنامه داردهم
✔ 288 سوال شناسنامه دار یازدهم
✔ 370 سوال شناسنامه دار دوازدهم
✔297 سوال نسبتا دشوار
✔299 سوال دشوار
✔ 304 سوال دشوارتر
✔ 30 پرسش چهارگزینه ای به ازای هر درس از کتاب درسی
✔ درج درصد پاسخگویی به هر سوال
✔ درج درصد پاسخ صحیح به هر سوال و سنجیده شدن سطح سختی سوال طبق مستندات

180000 تومان

شابک : 9786000022617
سال نشر: 99
نوبت چاپ : 1
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 2500


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت