سه سطحی جغرافیا کنکور انسانی

✔ 300 سوال شناسنامه دار ر سه سطح نشبتا دشوار، دشوار و دشوارتر
✔ 63 سوال شناسنامه دار از پایه دهم
✔ 87 سوال شناسنامه دار از پایه یازدهم
✔ 150 سوال شناسنامه دار از پایه دوازدهم
✔ ضریب توازن: 11 پرسش چهارگزینه ای به ازای هر درس از مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم
✔ میزان مراجعه به هر سطح از سوالات مشخص شده است
✔ در کنار هر سوال علاوه بر میزان مراجعه، درصد پاسخگویی صحیح نیز درج شده است .

در حال چاپ


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت