آبی منطق و فلسفه جامع کنکور انسانی

✔ 2500 سوال شناسنامه دار با مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی
✔ 322 سوال کنکور منطبق بر کتاب های نظام جدید
✔ 748 سوال از آزمون های کانون
✔ 1430 سوال طراحی شده با هدف پوشش فعالیت ها و مباحث کتاب درسی
✔ 137 پیمانه 20 و 10 سوالی برای برنامه ریزی و مدیریت زمان
✔ 33 درس نامه کاربردی و طبقه بندی شده با هدف تشریح خط به خط کتاب درسی
✔ 7 پیمانه 10 سوالی و 1 پیمانه 20 سوالی جمع بندی برای بازیابی مطالب
✔ 50 سوال ویژه ترازهای برتر( در قالب 50 پیمانه 10 سوالی )

420000 تومان

شابک :
سال نشر: 1403
نوبت چاپ : 1
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 4000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت