آبی فلسفه کنکور انسانی

✔ 1000سوال شناسنامه دار با مرجع مخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی
✔ 88 سوال کنکور منطبق بر کتاب های نظام جدید
✔ 124 سوال از آزمون های کانون منطبق با کتاب های نظام جدید
✔ 788 سوال طراحی شده با هدف پوشش فعالیت ها و تمرین های کتاب درسی
✔ 55 پیمانه 20 و 10 سوالی برای مدیریت زمان
✔ 11 درس نامه کاربردی با هدف پوشش تمرین های تیپ
✔ 3 آزمون جمع بندی (یک پیمانه 10سوالی جمع بندی در پایان هر بخش)
✔ 30 سوال ویژه برترها

78000 تومان

شابک : 978-600-00-1986-0
سال نشر: 1400
نوبت چاپ : 3
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت