سه سطحی روان شناسی کنکور انسانی

✔ 500 سوال شناسنامه دار یازدهم انسانی
✔ 164 سوال نسبتا دشوار
✔ 167 سوال دشوار
✔ 169 سوال دشوارتر
25 پرسش چهارگزینه ای به ازای هر پرسش از کنکور سراسری در درس روان شناسی
✔ همراه درصد مراجعه دانش آموزان به هرسوال در آزمون های کانون

125000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت