آبی علوم پنجم

✔ 600 سئال شناسنامه دار با مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی
✔ 32 زیرموضوع بر اساس زیرموضوع عای کتاب درسی
✔ 53 پیمانه 10 سوالی
✔ 14 پیمانه 5 سوالی
✔ 12 درخت دانش در ابتدای فصل های کتاب برای طبقه بندی بهتر موضوعات و طراحی مسیر یادگیری
✔ 32 درس نامه کاربردی برای پوشش سوال های هر زیرموضوع
✔ ضریب توازن و تناسب : 6 سوال به ازای هر صفحه از کتاب درسی قرارداده شده است
✔ 12 پیمانه 10 سوالی جمع بندی در انتهای فصل های کتاب

200000 تومان

شابک : 978-600-00-1870-2
سال نشر: 1400
نوبت چاپ : 1
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 4000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت