سوال های امتحانی زبان انگلیسی دوازدهم

✔ 1200 سوال شناسنامه دار(چهار گزینه ای از آزمون های کانون و سوالات کنکور)
✔ 420 سوال چهار گزینه ای (تست کنکوری و تالیفی از کتاب درسی برای پوشش کامل مطالب)
✔ 780 سوال تشریحی ( شناسنامه دار با تیپ های متنوع برای آمادگی در امتحانات)
✔ 98 پیمانه ای ( پیمانه های 10 سوالی)
✔ 19+13 درک مطلب و تست ( برای افزایش مهارت در متن خوانی)
✔ 450 لغت ( کلمات به همراه مثال برای یادگیری آسان تر)
✔ 8 آزمون (تشریحی با هدف آمادگی برای امتحانات ترم)
✔ 140 تست و 260 سوال تشریحی به ازای هر درس از کتاب)

230000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت