مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون نمونه دولتی سال نهم

✔ تعداد کل سوالات :1200 سوال طبقه بندی شده آزمون های نمونه دولتی نهم
✔ استان : سوال های منتخب آزمون های نمونه دولتی 31 استان و شهرستان های استان تهران
✔ 7 درس : سوال های منتخب آزمون های نمونه دولتی در درس های : پیام های آسمان <فارسی>عربی<مطالعات اجتماعی<انگلیسی>
علوم تجربی <ریاضی
✔ 2نمونه:سوال های منتخب آزمون های نمونه دولتی نهم در سال های 1399 و 1400
✔ 8 آزمون:8 آزمون طبقه بندی شده بر اساس برنامه ماهانه درسی مطابق با برنامه راهبردی
✔ 4آزمون جمع بندی: 4 آزمون جامع جهت جمع بندی مطالب آموخته شده
✔ 1200 پاسخ: 1200 پاسخ کاملا تشریحی همراه با تحلیل گزینه های غلط
✔ تالیف گروهی :تالیف بر اساس خرد جمعی و کار گروهی مولفان مبتنی بر طرح واره

در حال چاپ


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت