اشتباهات متداول دهم انسانی

✔ 500 سوال دارم دار آموزشی
✔ 500 سوال تشریحی و دام آموزشی برای هر سوال به همراه توضیح کامل
✔ 495 نگته مرتبط با سوالات
✔ سوالات 8 درس( ریاضی، اقتصاد، علوم و فنون، جامعه شناسی، عربی ، تاریخ، جغرافیا و منطق
✔ 140 سوال دام دار جامعه شناسی ،منطق
✔ 130 سوال دارم دار ریاضی و آمار، اقتصاد
✔ 130سوال دام دار عربی، علوم و فنون
✔ 100 سوال دام دار تاریخ، جغرافیا

200000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت