فلش کارت اقتصاد دهم

- کلیات: در این فلش‌کارت کل 5 بخش اقتصاد در 100 کارت به‌طور طبقه‌بندی شده، ارائه شده است.
-کارت‌های هر درس: هر بخش به‌طور میانگین در 20 کارت با عنوان مشخص ارائه شده است.
- محتوای کارت‌ها: مباحث کتاب به صورت پرسش و پاسخ مربوط به هر درس آمده است.
- کاربرد: پس از آموزش دبیر، می‌توانید کارت‌های درس و موضوع مورد نظر خود را انتخاب و در فرصت‌های مناسب برای آزمون یا امتحان مرور کنید.
در حال چاپ


محتوای کارت‌ها در هر درس:
ویژگی‌ها:
مطالب مهم و کلید واژه‌ها در این فلش کارت با رنگ دیگری متمایز شده‌اند.
روی کارت سؤال‌های مهم کتاب و پشت کارت پاسخ آورده شده است.


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت