فلش کارت جغرافیا و تاریخ(1) دهم

-کلیات: در این فلش‌کارت کل 10 درس جغرافیا‌ی دهم در 40 کارت و 16 درس تاریخ دهم در 60 کارت به‌طور طبقه‌بندی شده، ارائه شده است.
-کارت‌های هر درس: هر درس به‌طور میانگین در 4 کارت با عنوان مشخص ارائه شده است.
- محتوای کارت‌ها: مباحث کتاب به صورت پرسش و پاسخ مربوط به هر درس آمده است.
- کاربرد: پس از آموزش دبیر، می‌توانید کارت‌های درس و موضوع مورد نظر خود را انتخاب و در فرصت‌های مناسب برای آزمون یا امتحان مرور کنید."

در حال چاپ


"محتوای کارت‌ها در هر درس:
ویژگی‌ها:
مطالب مهم و کلید واژه‌ها در این فلش کارت با رنگ دیگری متمایز شده‌اند.
روی کارت سؤال و پشت کارت پاسخ مربوط به آن آورده شده است.
این فلش‌کارت طوری طراحی شده است که علاوه بر مطالب مهم کتاب، پرسش‌ها و فعالیت‌های کتاب را دهم دربر می‌گیرد."


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت