آبی عربی نهم

كتاب مجموعهي طبقه بندي شده عربي نهم مجموعه اي كامل است كه نيازهاي دانش آموزان پايه ي نهم در زمينه ي آموزش، تمرين و
تسلط بر مطالب را پاسخگوست. شيوه ي طراحي اين كتاب به صورتي است كه براي همه ي دانش آموزان در اين مقطع، با هر سطح
آموزشي، مناسب و كاربردي باشد.
ساختار كتاب مجموعه ي طبقه بندي شده عربي نهم:
1 اهداف كلي: در ابتداي هر درس، مشخص شده كه دانش آموزان در اين درس با چه موضوعي آشنا مي شوند و بايد در پايان مطالعه به
چه توانايي هايي دست يابند.
2 درسنامه: اگرچه در كتاب هاي درسي عربي جديد، توجه بيشتر به ترجمه است و وزنِ قواعد كاهش يافته است، اما همچنان قواعد
عربي از پايه هاي آموزش آن است، به همين دليل، در اين بخش، سعي شده است تمام نكات قواعدي درس به طور كامل تشريح شود و به
كمك مثال ها و نكات فراوان، كاربردها و جزئيات تشريح گردند.
3 فنّ ترجمه: در درس هايي كه نكات آموزشي خاصي براي ترجمه وجود دارد، بخش فنّ ترجمه به تشريح كامل و نكته به نكته ي اين
موارد مي پردازد.
4 جعبه لغات: در اين بخش تمام لغت هاي جديد درس همراه با معناي فارسي آنها آمده اند، همچنين روابط معنايي ميان كلمات(مترادف
، متضاد، جمع مكسر) ذكر شده اند، آموختن اين موارد، هم دايره ي لغات دانش آموز را وسيع تر مي كند و هم ترجمه و متن خواني را
تسهيل مي كند و همچنين توانايي پاسخ به سوالات اين بخش در امتحانات مدارس را آسان مي كند.

140000 تومان

شابک : 978-600-00-1080-5
سال نشر: 1403
نوبت چاپ : 7
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


پرسش هاي چهارگزينه اي: در هر درس، سؤالات در سه بخش )ترجمه، درك مطلب و مفهوم، قواعد( ارائه شده اند. سعي شده است كه
سؤالات از يك سو تمامي متون و تمرين هاي كتاب درسي را پوشش دهند و از سوي ديگر، انواع تيپ هاي مختلف سؤال آمده باشد. از
آنجا كه حجم مطالب درس ها نزديك به هم است، تعداد سؤالات درس ها نيز نزديك به هم انتخاب شده است تا دانش آموز هم به اندازه ي
كافي تمرين كند و هم دچار زياده روي و يا عدم تعادل نشود. شايان ذكر است كه سؤالات كتاب، شناسنامه دار هستند؛ يعني آدرس
دقيق هر سؤال در كنار آن ذكر شده است تا مراجعه به كتاب درسي آسان تر و سريعتر انجام گيرد.
-6پاسخنامه ي تشريحي: بخش آخر كتاب به پاسخنامه ي تشريحي اختصاص دارد و براي همه ي سؤالات، پاسخ كامل و جامع در نظر
گرفته شده است. سعي شده است علاوه بر گزينه ي پاسخ، ساير گزينه هاي نادرست نيز تشريح گردند. پاسخ ها به نحوي نوشته شده اند
كه دانش آموز با تحليل كامل سؤالات و مطالعه ي كامل پاسخ ها مي تواند تمامِ درس را به طور مؤثر مرور نمايد.
-7آزمون هاي جامع: در پايان نيمسال اول و نيمسال دوم، آزمون هاي جامع درنظر گرفته شده است كه مي تواند براي بازيابي مطالب،
مفيد واقع شود، اين آزمون ها را مي توان پيش از امتحانات مدارس بررسي كرده و به كمك آنها به جمع بندي مطالب پرداخت.

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت