آبی زبان انگلیسی نهم

كتاب مجموعه ي طبقه بندي شده زبان انگليسي نهم مجموعه اي كامل است كه نيازهاي دانش آموزان پايه ي نهم در زمينه ي آموزش،
تمرين و تسلط بر مطالب را پاسخگوست. شيوه ي طراحي اين كتاب به صورتي است كه براي همه ي دانش آموزان در اين مقطع، با هر سطح آموزشي، مناسب و كاربردي باشد.
ساختار كتاب مجموعه ي طبقه بندي شده زبان انگليسي نهم:
1 درسنامه و گرامر :(Grammar) در ابتداي هر درس مباحث دستوري به زبان ساده در ضمن مثال هاي متعدد آموزش داده شده است.
در ادامه، تمارين متنوعي جهت تثبيت و سنجش مطالب مذكور ارائه گرديده تا دانش آموزان عزيز بر مطالب آموزشي تسلط كافي را به دست آورند.
2 واژگان : (Vocabulary) هدف از اين بخش پوشش تمامي كلمات مطرح شده دركتاب درسي و آموزش واژگان مؤثر در ارتباطات واقعي بوده است. لذا مؤلفان تمام سعي و همت خود را به كار بردهاند كه با استفاده از تمرينهاي جاهاي خالي، مترادف و متضاد،
كلمات همنشين ) (collocation) و ساير تمرين ها كمك به يادگيري تدريجي اين كلمات بنمايند.
3 كلوزتست :(Cloze Test) در اين بخش در هر درس سعي شده است كلوزتست هاي استاندارد متناسب با محتواي كتاب درس طراحي شود به قسمي كه هم واژگان و هم مباحث دستوري مطرح شده به صورت كامل پوشش داده شود.

140000 تومان

شابک : 978-600-00-1075-1
سال نشر: 1401
نوبت چاپ : 7
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


4 مكالمه : (Conversation) هدف از ارائه ي اين قسمت، برجسته كردن اصطلاحات مهم مندرج در كتاب و توجه به رويكرد ارتباطي زبان انگليسي در محدوده ي كتاب درسي سال نهم است.
5 دركمطلب :(Reading Comprehension) در اين قسمت سعي شده متنهايي متناسب با متون كتاب درسي فراهم گردد كه داراي
انواع تيپ هاي سؤالات درك مطلب باشد. حجم اين متنها همگام با متون كتاب و تكميل كننده ي دانش دانش آموزان عزيز است.
6 تمركز بر كاربرد :(Focus on the Usage) در اين قسمت، واژگان در قالب جمله آموزش داده مي شوند، چون وقتي واژگان در قالب جمله آموخته مي شوند، ماندگاري بيشتري در ذهن ما دارند.
7 آزمون هاي جامع: در پايان نيمسال اول و نيمسال دوم، آزمون هاي جامع درنظر گرفته شده است كه مي تواند براي بازيابي مطالب
مفيد واقع شود، اين آزمون ها را مي توان پيش از امتحانات مدارس مطالعه كرده و به كمك آنها به جمع بندي مطالب پرداخت.

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت