زرد 10 مجموعه سوال عمومی کنکور علوم انسانی
زرد 10مجموعه کنکور98(علوم تجربی - ریاضی فیزیک)
زرد 10 کنکور رشته نقشه کشی معماری  هنرستان
زرد 10 مجموعه کنکور 97-98 نظام قدیم
10 مجموعه سوال عمومی پایه دهم و یازدهم انسانی
زرد 10 مجموعه سوال عمومی کنکور (تجربی و ریاضی)
زرد 8 مجموعه کنکور 98 (رشته علوم  انسانی )
زرد 10 کنکور رشته گرافیک  هنرستان
10 مجموعه سوال عمومی پایه دهم و یازدهم
6 سال کنکور اختصاصی رشته انسانی
مجموعه سوالات کنکور رشته هنر
6 سال کنکور اختصاصی رشته ریاضی
6 سال کنکور اختصاصی رشته ریاضی (پاسخ تشریحی)
6 سال کنکور اختصاصی رشته تجربی
6 سال کنکور اختصاصی رشته تجربی (پاسخ تشریحی)
6 سال کنکور اختصاصی رشته انسانی (پاسخ تشریحی)
10 کنکور رشته کامپیوتر (هنرستان)
10 کنکور رشته حسابداری (هنرستان)
10 کنکور رشته الکتروتکنیک (هنرستان)
10کنکور رشته مکانیک خودرو هنرستان