زرد 12 کنکور رشته تجربی ( ویژه دوران جمع بندی )
زرد 10 کنکور رشته نقشه کشی معماری  هنرستان
زرد 8 مجموعه کنکور 98 (رشته علوم  انسانی )
زرد 20 مجموعه سوال کنکور عمومی
زرد 10 کنکور رشته گرافیک  هنرستان
زرد 10 مجموعه کنکور 99 ( علوم تجربی - ریاضی فیزیک)
زرد 8 مجموعه کنکور 99 (رشته علوم نسانی )
مجموعه سوالات کنکور رشته هنر
10 کنکور رشته کامپیوتر (هنرستان)
زرد 20 مجموعه کنکور عمومی انسانی
10 کنکور رشته حسابداری (هنرستان)
10 کنکور رشته الکتروتکنیک (هنرستان)
10کنکور رشته مکانیک خودرو هنرستان