زرد 12 کنکور رشته ریاضی( ویژه دوران جمع بندی - جلد پاسخ )

✔ 12 کنکور ( 12 دوره مجموعه سوال اختصاصی )
✔ 6 دوره سوالات کنکور سراسری سال های 1398 تا 1400 داخل و خارج کشور رشته ریاضی
✔ 6 دوره سوالات درس های فیزیک و شیمی کنکور سراسری سال های 1398 تا 1400 داخل و خارج کشور رشته تجربی
✔ 6 دوره آزمون گزینش شده ( سوالات گزینش شده فیزیک و ریاضی از کنکور و کانون )
✔1440 سوال همراه پاسخ تشریحی در جلد دوم
✔ امکان دریافت کارنامه چند از ده از طریق اپلیکیشن کانونی ها

در حال چاپ


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت