زرد 12 کنکور رشته انسانی( ویژه دوران جمع بندی )

✔ 12 کنکور ( 12 دوره مجموعه سوال اختصاصی )
✔ 6 دوره کنکور اختصاصی سال های 98 تا 1400 داخل و خارج از کشور
✔ 6 دوره آزمون شبیه سازی شده منطبق بر بودجه بندی کنکورسراسری
✔ 2100 سوال شناسنامه دار
✔ 2100 پاسخ کلیدی
✔ 2100 پاسخ تشریحی در جلد دوم
✔ امکان دریافت کارنامه چند از ده از طریق اپلیکیشن کانونی ها

در حال چاپ


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت