زرد 20 مجموعه کنکور عمومی انسانی

✔ 2000 سوال کنکور عمومی در قالب 20 آزمون شبیه سازی شده با کنکور
✔ 286 سوال منتخب کنکور سراسری 98
✔355سوال منتخب از کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور قبل از 98
✔ 1359 سوال منتخب از آزمون های کانون، براساس بودجه بندی کنکور
✔ 500 سوال ادبیات شامل 239 سوال کنکور سراسری و 261 سوال از آزمون های کانون و تالیفی
✔ 500 سوال عربی شامل 141 سوال کنکور سراسری و 359 سوال از آزمون های کانون و تالیفی
✔ 500 سوال دین و زندگی شامل 129 سوال کنکور سراسری و 371 سوال از آزمون های کانون و تالیفی
✔ 500 سوال عربی شامل 132 سوال کنکور سراسری و 368 سوال از آزمون های کانون و تالیفی
✔ همراه پاسخنامه تشریحی

85000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت