image add
main slider main slider main slider

سرعت تحویل سفارشات

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل شهر
1

پیک درون شهری

45 دقیقه

استان تهران شهر تهران

1

پیک درون شهری

1 ساعت

استان البرز شهر كرج

2

پیک درون شهری

1 ساعت و15 دقیقه

استان تهران شهر تهران

6

پیک درون شهری

1 ساعت

استان آذربايجان غربي شهر اروميه

11

پیک درون شهری

1 ساعت و20 دقیقه

استان كرمان شهر كرمان

4

پیک درون شهری

1 ساعت

استان تهران شهر تهران

5

پیک درون شهری

16 دقیقه

استان لرستان شهر خرم آباد

2

پیک درون شهری

1 ساعت و40 دقیقه

استان تهران شهر ورامين

6

پیک درون شهری

15 دقیقه

استان کرمانشاه شهر كرمانشاه

3

پیک درون شهری

35 دقیقه

استان چهارمحال بختياري شهر شهركرد

مشاوره کتاب کانون
نکایندگان فروش کتاب
نمایشگاه کتاب
نشست های ناشران آموزشی