نوروز دوازدهم ریاضی (جلد اول)

✔ زمان مطالعه: 3/5 ساعت برای تمرین پرسش های کلیدی در هر روز
✔ 1000 سوال ( اختصاصی): 500 سوال دهم و یازدهم ، 500 سوال دوازدهم
✔ ابزار آموزشی تابلو نوروزی: رنگ آمیزی مباحث منبع اطلاعاتی با هدف گذاری چند تا از ده تا برای پیشرفت در ایام نوروز
✔ 100 پرسش چهار گزینخه به ازای هر روز از ایام نوروز
✔ درس: 9 درس دهم و یازدهم ، 5 درس دوازدهم
✔ 91 بحث ( اختصاصی): 58 مبحث دهم و یازدهم ، 33 مبحث دوازدهم

در حال چاپ


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت