>
image add
main slider main slider main slider

سرعت تحویل سفارشات

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل شهر
5

حمل توسط پیک

4 ساعت و18 دقیقه

استان تهران شهر تهران

3

حمل توسط پیک

14 ساعت و32 دقیقه

استان تهران شهر تهران

5

حمل توسط پیک

23 ساعت

استان اصفهان شهر اصفهان

6

حمل توسط پیک

19 ساعت و48 دقیقه

استان تهران شهر تهران

2

پست پیشتاز

21 ساعت و31 دقیقه

استان البرز شهر كرج

2

پست سفارشی

4 ساعت و17 دقیقه

استان اصفهان شهر اصفهان

3

حمل توسط پیک

1 روز و7 ساعت و46 دقیقه

استان خراسان رضوي شهر مشهد

1

حمل توسط پیک

12 ساعت و50 دقیقه

استان تهران شهر تهران

1

پست سفارشی

15 ساعت و41 دقیقه

استان خوزستان شهر اهواز

2

پست پیشتاز

17 ساعت و9 دقیقه

استان آذربايجان شرقي شهر تبريز

مشاوره کتاب کانون
نکایندگان فروش کتاب
نمایشگاه کتاب
نشست های ناشران آموزشی