روایت های دانش آموزان (مشاهده همه)

روایت مریم سجادی از مشهد

مطالعه کتاب ابی برای تک رقمی شدن

تیپ بندی عالی سوالات فوق العاده و مهم پاسخنامه عالی و توضیحات کامل وجامع درسنامه

ادامه روایت
روایت متین عالی فر از زنجان

کتابی برای درک عمیق زیست شناسی

آبی زیست شناسی ۳ از جمله کتابهای پیمانه ای کانون است که با مطالعه آن میتوان به عمق مطالب کتاب درسی پی برد.عمقی که برخلاف دیگر منابع از سطح کتاب درسی خارج نشده است...

ادامه روایت
روایت ملیحه بنی اسدی از بيرجند

عنوان کتاب:زیست آبی یازدهم تجربی

کتاب آبی یازدهم تجربی مطابق با کتاب زیست چاپ97 این پایه شامل درسنامه های مختصر و مفید و دارای نکات تصاویر کتاب برای افزایش درک بهتر مفاهیم میباشد .این کتاب شامل پرسش های چهار گزینه کنکور سراسری همخوان با نظام جدید آموزشی و تست های تالیفی استاندارد می باشد.

ادامه روایت
شهر زمان سفارش ثبت سفارش تا ارسال(ساعات کاری) مدت زمان تحویل نحوه ارسال تعداد جلد سفارش تایید دانش آموز
استان سمنان شهر سمنان 00:03 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 2 در انتظار تایید
استان كردستان شهر سقز 00:06 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 2 در انتظار تایید
استان كهكيلويه و بويراحمد شهر ياسوج 00:06 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 4 در انتظار تایید
استان كردستان شهر مريوان 00:06 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 1 در انتظار تایید
استان همدان شهر ملاير 00:08 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 1 در انتظار تایید
استان خوزستان شهر اهواز 00:26 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 10 در انتظار تایید
استان كردستان شهر بانه 00:26 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 15 در انتظار تایید
استان خوزستان شهر اهواز 00:35 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 3 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 00:44 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 4 در انتظار تایید
استان خوزستان شهر بهبهان 00:49 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 4 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 00:55 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 11 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر آران و بيدگل 00:56 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 17 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر آران و بيدگل 01:07 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 17 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 01:12 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 01:18 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید