نمایه های کتاب:

سبز زیست شناسی

مهمترین ویژگی کتاب سبز ، این است که علی رغم اینکه حجم کتاب درسی کم شده، حجم کتاب زیست سبز کم نشده و تقریبا همانند حجم کتاب زیست سبز سال های گذشته است. کتاب زیست پیش دانشگاهی در سال های گذشته 295 صفحه با 11 فصل و کتاب زیست سبز دوازدهم جدید 280 صفحه است که شامل 220 درسنامه،‌206 نکته، 16 موضوع و23 زیرموضوع ، ‌420 سوال تستی، 280 سوال تشریحی،‌160 سوال در قالب 8 آزمون تستی،‌160 سوال در قالب 8 آزمون تشریحی است.

مشاهده کتاب

آبی زیست شناسی

کتاب زیست شناسی دوازدهم آخرین کتاب زیستی است که دانش آموزان دوره متوسطه می خوانند و لذا بسیار مهم است. سه تغییر اساسی در کتاب¬های درسی زیست شناسی امسال رخ داده است: -1 کاهش حجم کتاب درسی 2- مفهومی سازی 3-عبارات فارسی جایگزین واژگان تخصصی. کتاب زیست شناسی سال 96 دارای یازده فصل و 289 صفحه بوده، درحالیکه امسال حجم کتاب بسیار کمتر شده و 8 فصل و حدود 136 صفحه شده است.

مشاهده کتاب

سه سطحی زیست شناسی

در کتاب سه سطحی زیست انطباق و پیشروی دقیقا مانند کتاب درسی است و تمام عبارات فارسی ، جایگزین عبارات تخصصی شده است. البته با برگزاری آزمون و طرح سوال از مباحث کتاب، در چاپ های بعدی ،‌تعداد سوالات افزایش خواهد یافت. کتاب زیست سه سطحی دوازدهم دارای 335 سوال شامل 127 سوال نسبتا دشوار، 124 سوال دشوار و 84 سوال دشوارتر است در حالی که کتاب زیست سه سطحی سال گذشته دارای 495 سوال( 169 سوال نسبتا دشوار،‌145 سوال دشوار،‌181 سوال دشوارتر) بوده که سوال های خارج از کتاب حذف گردیده است.

مشاهده کتاب
شهر زمان سفارش ثبت سفارش تا ارسال(ساعات کاری) مدت زمان تحویل نحوه ارسال تعداد جلد سفارش تایید دانش آموز
استان اصفهان شهر اصفهان 13:10 10 ساعت و49 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 6 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 11:37 21 ساعت و22 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 5 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 10:17 22 ساعت و42 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 10:13 22 ساعت و46 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 3 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 09:39 23 ساعت و20 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 09:32 23 ساعت و27 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 12:46 23 ساعت و59 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 23 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر نجف آباد 10:43 1 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر ممقان 12:43 1 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان خوزستان شهر دشت آزادگان 15:38 1 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 5 در انتظار تایید
استان لرستان شهر دورود 13:04 1 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 4 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر پيرانشهر 15:07 1 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 14:40 1 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان خوزستان شهر هنديجان 14:34 1 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 3 در انتظار تایید
استان فارس شهر داراب 14:35 1 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 5 در انتظار تایید
استان مازندران شهر بهشهر 13:39 1 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان بوشهر شهر جم 13:06 1 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر ميانه 13:41 1 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان كرمان شهر راور 13:03 1 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر فيض آبادتربت حيدريه 12:18 1 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان گيلان شهر رودسر 13:39 1 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان كرمان شهر راور 13:48 1 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 3 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 13:28 1 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان همدان شهر لالجين 15:16 1 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان مركزي شهر مامونيه / زرنديه 10:20 1 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 9 در انتظار تایید
استان ايلام شهر دره شهر 14:20 1 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر شوط 10:56 1 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 17 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر اصفهان 11:34 2 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر تيران 11:29 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر مشهد 12:37 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر نقده 12:27 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان مازندران شهر نور 11:37 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 5 در انتظار تایید
استان فارس شهر فسا 10:39 3 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 6 در انتظار تایید
استان لرستان شهر بروجرد 10:51 3 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر نجف آباد 11:46 3 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر نقده 13:25 4 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان لرستان شهر بروجرد 10:41 18 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان لرستان شهر بروجرد 10:46 1 ساعت و13 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر كرمانشاه 08:34 2 ساعت و10 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر كاشان 08:49 2 ساعت و10 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر كرمانشاه 08:30 2 ساعت و14 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر كرمانشاه 00:20 9 ساعت و39 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان سيستان و بلوچستان شهر زابل 00:04 10 ساعت و55 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر مشهد 09:35 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 13 در انتظار تایید
استان فارس شهر شيراز 10:33 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 3 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر مشهد 10:49 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 2 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 10:54 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 14 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر مشهد 11:19 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 16 در انتظار تایید
استان سيستان و بلوچستان شهر چابهار 11:55 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان فارس شهر شيراز 12:23 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 17 در انتظار تایید
استان فارس شهر شيراز 12:38 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 3 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر مشهد 12:41 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان فارس شهر شيراز 13:26 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 15 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 14:30 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 10 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 16:02 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 4 در انتظار تایید
استان يزد شهر يزد 16:04 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 8 در انتظار تایید
استان فارس شهر شيراز 16:06 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان فارس شهر شيراز 16:13 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 8 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 16:39 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 11 در انتظار تایید
استان خوزستان شهر دزفول 16:47 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 6 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر مشهد 18:20 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 22 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 18:21 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 19 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر اروميه 18:24 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر كرمانشاه 18:25 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 24 در انتظار تایید
استان فارس شهر شيراز 18:32 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 10 در انتظار تایید
استان هرمزگان شهر بندرعباس 18:36 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 18:37 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 15 در انتظار تایید
استان فارس شهر شيراز 18:37 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 10 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 18:39 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 20 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر خسروشاه 18:41 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 38 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر مشهد 18:55 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 11 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 19:03 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 13 در انتظار تایید
استان مركزي شهر شازنداراك 19:06 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 13 در انتظار تایید
استان مركزي شهر اراك 19:06 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 3 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر مشهد 19:19 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 30 در انتظار تایید
استان مركزي شهر شازنداراك 19:24 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 11 در انتظار تایید
استان مركزي شهر شازنداراك 19:34 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 8 در انتظار تایید
استان بوشهر شهر بندر گناوه 19:43 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 2 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 19:54 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 4 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر اصفهان 20:06 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 5 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 20:28 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 24 در انتظار تایید
استان لرستان شهر دورود 20:28 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان مركزي شهر اراك 20:30 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 2 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر مشهد 20:32 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 5 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر مشهد 20:34 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 26 در انتظار تایید
استان اردبيل شهر خلخال 20:42 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 2 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر مهاباد 21:00 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر مشهد 21:02 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 2 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر شاهين شهر 21:07 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 2 در انتظار تایید
استان كردستان شهر كامياران 21:09 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر باغ بهادران 21:10 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 4 در انتظار تایید
استان ايلام شهر دهلران 21:16 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 3 در انتظار تایید
استان لرستان شهر كوهدشت 21:21 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان البرز شهر كرج 21:26 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 21:35 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 16 در انتظار تایید
استان كرمان شهر كرمان 21:43 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 14 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر مراغه 21:49 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 21:50 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 10 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر خسروشاه 22:01 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 21 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 22:06 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 27 در انتظار تایید