خرید کتاب کانون - کانون بوک - خرید کتاب قلم چی

شهر و استان زمان سفارش زمان تحویل به پست نحوه ارسال تعداد جلد سفارش تایید ارسال
استان اصفهان شهر اصفهان 00:05 ارجاع به انبار جهت ارسال پست سفارشی 2 در انتظار تایید
استان كردستان شهر مريوان 00:17 ارجاع به انبار جهت ارسال پست سفارشی 2 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر اروميه 00:32 ارجاع به انبار جهت ارسال پست سفارشی 2 در انتظار تایید
استان البرز شهر كرج 00:48 ارجاع به انبار جهت ارسال پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان يزد شهر خاتم 00:53 ارجاع به انبار جهت ارسال پست سفارشی 2 در انتظار تایید
استان البرز شهر كرج 02:45 ارجاع به انبار جهت ارسال پست سفارشی 1 در انتظار تایید