خرید کتاب کانون - کانون بوک - خرید کتاب قلم چی

شهر زمان سفارش ثبت سفارش تا ارسال(ساعات کاری) مدت زمان تحویل نحوه ارسال تعداد جلد سفارش تایید دانش آموز
استان فارس شهر فسا 12:53 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان البرز شهر مشكين دشت 14:12 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان مركزي شهر شازنداراك 14:43 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 3 در انتظار تایید
استان فارس شهر مرودشت 13:42 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان فارس شهر فسا 11:02 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان مازندران شهر بابل 10:17 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان لرستان شهر رومشكان 12:47 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان كردستان شهر ديواندره 15:22 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان البرز شهر محمد شهر 15:06 3 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر مشهد 14:31 3 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان مازندران شهر قائم شهر 13:26 3 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان كردستان شهر دهگلان 13:48 3 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان البرز شهر فرديس 12:38 3 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان البرز شهر كرج 14:11 3 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 5 در انتظار تایید
استان فارس شهر شيراز 10:18 3 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان مازندران شهر نشتارود 14:51 3 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر شاهين دژ 12:11 3 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر انديشه 10:20 4 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 5 در انتظار تایید
استان گيلان شهر رودسر 10:50 4 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر مرند 10:30 4 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان فارس شهر سروستان شيراز 12:35 4 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان خراسان شمالي شهر جاجرم 12:45 4 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 3 در انتظار تایید
استان تهران شهر شهرري 09:55 4 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 13:15 4 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 ارسال شده به تایید نمایندگی
استان آذربايجان غربي شهر اروميه 12:14 5 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان مازندران شهر بابلسر 13:54 5 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان البرز شهر فرديس 14:39 5 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان البرز شهر كمال آباد/كمال شهر 15:09 5 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان گيلان شهر رشت 09:59 5 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان بوشهر شهر بوشهر 12:54 5 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 15:28 6 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 ارسال شده به تایید نمایندگی
استان تهران شهر انديشه 08:16 43 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 ارسال شده به تایید پست
استان تهران شهر تهران 12:07 1 ساعت و32 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 9 ارسال شده به تایید نمایندگی
استان سيستان و بلوچستان شهر سراوان 03:40 5 ساعت و19 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 ارسال شده به تایید پست
استان خراسان شمالي شهر بجنورد 00:46 8 ساعت و13 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 ارسال شده به تایید پست
استان آذربايجان غربي شهر اروميه 00:17 8 ساعت و42 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 ارسال شده به تایید پست
استان چهارمحال بختياري شهر شهركرد 11:21 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان مركزي شهر اراك 16:09 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر پيرانشهر 16:10 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 4 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 16:12 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان البرز شهر كرج 16:41 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 4 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر كرمانشاه 17:23 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 17:25 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 7 در انتظار تایید
استان كردستان شهر سنندج 17:35 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 3 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 17:38 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 17:42 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان يزد شهر بافق 17:44 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 5 در انتظار تایید