خرید کتاب کانون - کانون بوک - خرید کتاب قلم چی

شهر زمان سفارش ثبت سفارش تا ارسال(ساعات کاری) مدت زمان تحویل نحوه ارسال تعداد جلد سفارش تایید دانش آموز
استان مازندران شهر بهشهر 00:12 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 00:14 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 5 در انتظار تایید
استان كردستان شهر سنندج 00:15 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر مشهد 00:24 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 8 ارسال شده به تایید نمایندگی
استان آذربايجان غربي شهر اروميه 00:29 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 5 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر مراغه 00:30 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید