کتاب تابستان

کتاب تابستان, راهنمایی طلایی و پشتیبانی قدرتمند برای دانش آموزان سخت کوشی است که بر اهمیت جمع بندی مطالب سال گذشته و لزوم پیش خوانی مطالب سال آینده در فصلی طلایی به خوبی واقف هستند. علاوه بر این, کتاب تابستان همانند یک نقشه راه, دانش آموزان را به سمت یک برنامه ریزی اصولی و هدفمند هدایت می کند تا نگرانی و دغدغه آنها را تا حد زیادی نسبت به چگونگی برنامه ریزی در تابستان مرتفع سازد.

کتاب زیست شناسی تصویری

دبیران، پشتیبانان و دانش آموزان عزیز مقطع دهم تجربی این کتاب مجموعه‌اي از نکات و پرسش‌های مرتبط با شکل‌های کتاب درسی زیست¬شناسی دهم تجربی است که سعی شده، نکات مرتبط با شکل‌های کتاب درسی را پوشش دهد تا بتوانید از آن در مدرسه و خانه استفاده نمایید. ویژگی‌های کتاب جهت پوشش کامل شکل¬های کتاب درسی 329 سوال مرتبط با شکل‌های کتاب درسی در کتاب قرار داده شده است. در چیدمان سوالات سعی شده است، سوالات استاندارد‌ را در قالب سوال‌های شناسنامه‌دار مرتبط با اشکال کتاب درسی ارائه کنیم. درخت دانش و طبقه‌بندي مطالب و سوال‌ها کاملا بر مبنای سیر موجود در کتاب درسی است. در ارتباط با هر شکل کتاب درسی، خلاصه‌ای از نکته‌هاي مهم آورده شده است تا شما قادر به پاسخ‌گویی سوالات ‌باشید. در این کتاب 1547 نکته‌ی آموزشی و نیز 27 نکته¬ی تکمیلی آورده شده است. همبستگي بين درخت دانش‌، درس‌نامه و طبقه‌بندي سوالات كاملا رعايت شده است.

کتاب های سه سطحی

کتاب سه سطحی، دو ویژگی مهم دارد. نخست، این که سؤال‌ها، در سه سطح تنظیم شده‌اند: سؤال‌های نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر. بنابراین نیمی از دانش‌آموزان، مخاطب این کتاب هستند یعنی دانش‌آموزانی با نمره‌ی بین 14 تا 20 در مدرسه و با ترازهای بیش از 5000 در آزمون‌های کانون. ویژگی‌ دوم کتاب این است که تک تک سؤال‌ها شناسنامه و هویت دارند و براساس آمار و میزان مراجعه در آزمون‌های استاندارد کانون چیده شده‌اند. سؤال‌ها به‌طور سلیقه‌ای و صرفاً براساس نظر اشخاص تنظیم نشده‌‌اند.

کانال های تخصصی تلگرام

تایید دانش آموز تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل ثبت سفارش تا ارسال
(ساعات کاری)
زمان سفارش شهر
تایید شده 1

پیک درون شهری نمایندگی

52 دقیقه 3 دقیقه

10:29

استان تهران شهر تهران

در انتظار تایید 2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 2 دقیقه

15:36

استان تهران شهر قرچك

در انتظار تایید 1

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 2 دقیقه

17:56

استان تهران شهر تهران

در انتظار تایید 2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 2 دقیقه

12:47

استان بوشهر شهر بوشهر

در انتظار تایید 1

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 2 دقیقه

17:36

استان آذربايجان شرقي شهر تبريز

در انتظار تایید 1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 3 دقیقه

14:55

استان تهران شهر تهرانسر

در انتظار تایید 1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 3 دقیقه

12:21

استان لرستان شهر كوهدشت

در انتظار تایید 1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 3 دقیقه

14:42

استان فارس شهر زرقان

در انتظار تایید 2

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 4 دقیقه

11:19

استان تهران شهر تهران

در انتظار تایید 3

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 3 ساعت و46 دقیقه

04:43

استان لرستان شهر كوهدشت

در انتظار تایید 2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 4 ساعت و54 دقیقه

03:35

استان اصفهان شهر شهرضا

در انتظار تایید 2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 8 ساعت و16 دقیقه

00:43

استان خوزستان شهر شوشتر

در انتظار تایید 2

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 8 ساعت و26 دقیقه

00:13

استان مازندران شهر محمودآباد

در انتظار تایید 1

انتخاب انبار

در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار

00:27

استان خراسان رضوي شهر كاشمر

در انتظار تایید 1

انتخاب انبار

در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار

11:43

استان فارس شهر جهرم

در انتظار تایید 2

انتخاب انبار

در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار

14:21

استان مازندران شهر آمل

در انتظار تایید 1

انتخاب انبار

در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار

16:13

استان خراسان رضوي شهر سبزوار

در انتظار تایید 1

انتخاب انبار

در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار

16:16

استان آذربايجان غربي شهر ماكو

در انتظار تایید 2

انتخاب انبار

در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار

16:28

استان تهران شهر شهرجديد پرند

در انتظار تایید 1

انتخاب انبار

در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار

17:02

استان بوشهر شهر بوشهر

در انتظار تایید 1

انتخاب انبار

در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار

17:26

استان خراسان رضوي شهر تربت حيدريه

در انتظار تایید 1

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

20:15

استان خراسان رضوي شهر كاشمر