آبی شیمی (3) دوازدهم

✔ 1440 تست شناسنامه دار
✔ 62 موضوع منطبق بر4 فصل کتاب درسی.
✔ 30 پیمانه 10 سوالی: تعداد کمتری از سوال های کتاب به صورت پیمانه های 10 سوالی است.
✔ 53 پیمانه ی 20 سوالی: اکثر سوال های کتاب به صورت پیمانه های 20 سوالی است.
✔26 بسته ی مطالعاتی: هر بسته ی مطالعاتی شامل یک درس نامه و چندین پیمانه سوال است.
✔ 4 آزمون جمع بندی, در پایان هر فصل یک آزمون جمع بندی 20 سوالی ارائه شده است.

400000 تومان

شابک : 978-600-00-1249-6
سال نشر: 1400
نوبت چاپ : 4
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 10000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت